دوره‌های پایه ویژه دانش آموزان متوسطه (دوره اول)

دوره پایه M1

پودمان اول دوره مقدماتی

برنامه‌ریزی سـخت افزار با کدنویسی

سـاخت بازی با کنترل سخت افزاری

پیاده سازی پروژه‌ ها در منزل با ابزارکهای اختصاصی

برگزاری به صورت غیرحضوری (آنلاین + LMS)

پروژه های تلفیقی با ریاضیات و علوم

ابزارک سخت افزاری : CodyJoy Pro

تاریخ برگزاری :  آبانماه ۱۴۰۰

ساعت برگزاری : ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰ (پنج شنبه‌ها)

هزینه ثبت نام :  ریال

هزینه ابزارک ها :  ریال

ثبت نام

دوره پایه M2

پودمان دوم دوره مقدماتی

برنامه‌ریزی سـخت افزار با کدنویسی

کنترل دمای بدن بیمار یا نوزاد در منزل

پیاده سازی پروژه‌ ها در منزل با ابزارکهای اختصاصی

برگزاری به صورت غیرحضوری (آنلاین + LMS)

پروژه های تلفیقی با ریاضیات و علوم

ابزارک سخت افزاری : Temp. Sensor

تاریخ برگزاری :  آبانماه ۱۴۰۰

ساعت برگزاری : ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰ (پنج شنبه‌ها)

هزینه ثبت نام : ریال

هزینه ابزارک ها :  ریال

ثبت نام

دوره پایه M4

پودمان دوم دوره میانی

برنامه‌ریزی سـخت افزار با کدنویسی بلوکی

کنترل دستگاه‌های دارای ریموت کنترل در منزل

استفاده از صفحه کلید سخت افزاری در پروژه‌ها

پیاده سازی پروژه‌ ها در منزل با ابزارکهای اختصاصی

برگزاری به صورت غیرحضوری (آنلاین + LMS)

ابزارک سخت افزاری : KeyPad-IR

تاریخ برگزاری :  آبانماه ۱۴۰۰

ساعت برگزاری : ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (پنج شنبه‌ها)

هزینه ثبت نام :  ریال

هزینه ابزارک ها :  ریال

ثبت نام