دوره‌های پایه ویژه دانش آموزان ابتدایی (دوره دوم)

دوره پایه E1

پودمان اول دوره مقدماتی

برنامه‌ریزی سـخت افزار با کدنویسی

سـاخت نمایش نوری و صوتی

پیاده سازی پروژه‌ ها در منزل با ابزارکهای اختصاصی

برگزاری به صورت غیرحضوری (آنلاین + LMS)

پروژه های تلفیقی با ریاضیات و علوم

ابزارک سخت افزاری : CodyJoy Pro

تاریخ برگزاری : شهریور ۱۴۰۰

ساعت برگزاری : ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 

هزینه ثبت نام : 

هزینه ابزارک ها : 

ثبت نام

دوره پایه E2

پودمان دوم دوره مقدماتی

برنامه‌ریزی سـخت افزار با کدنویسی

پیاده سازی پروژه‌ ها در منزل با ابزارکهای اختصاصی

ساخت بازی با کنترل سخت افزاری

برگزاری به صورت غیرحضوری (آنلاین + LMS)

پروژه های تلفیقی با ریاضیات و علوم

ابزارک سخت افزاری : Light Sensor

تاریخ برگزاری : شهریور ۱۴۰۰

ساعت برگزاری : ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 

هزینه ثبت نام :  

هزینه ابزارک ها : 

ثبت نام

دوره پایه E5

پودمان دوم دوره میانی

برنامه‌ریزی سـخت افزار با کدنویسی بلوکی

آشنایی با متغیرها

استفاده از صفحه کلید سخت افزاری در پروژه‌ها

پیاده سازی پروژه‌ ها در منزل با ابزارکهای اختصاصی

برگزاری به صورت غیرحضوری (آنلاین + LMS)

ابزارک سخت افزاری : KeyPad-IR

تاریخ برگزاری :  شهریور ۱۴۰۰

ساعت برگزاری : ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰ 

هزینه ثبت نام :

هزینه ابزارک ها : 

ثبت نام