دوره‌های مباحث ویژه دانش آموزان متوسطه

(دوره دوم)

دوره IOT-E1

مقدماتی

برنامه‌ریزی سـخت افزار با کدنویسی

سـاخت نمایش نوری و صوتی

پیاده سازی پروژه‌ ها در منزل با ابزارکهای اختصاصی

برگزاری به صورت غیرحضوری (آنلاین + LMS)

پروژه های تلفیقی با ریاضیات و علوم

ابزارک سخت افزاری : CodyJoy Pro و IOT

تاریخ برگزاری : آبان ماه

ساعت برگزاری : ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 

هزینه ثبت نام :  ریال

هزینه ابزارک ها :  ریال

دوره IOT-E2

پیشرفته

برنامه‌ریزی سـخت افزار با کدنویسی

سـاخت نمایش نوری و صوتی

پیاده سازی پروژه‌ ها در منزل با ابزارکهای اختصاصی

برگزاری به صورت غیرحضوری (آنلاین + LMS)

پروژه های تلفیقی با ریاضیات و علوم

ابزارک سخت افزاری : CodyJoy Pro و IOT

تاریخ برگزاری : آبان ماه

ساعت برگزاری : ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 

هزینه ثبت نام :  ریال

هزینه ابزارک ها :  ریال