دوره‌های مباحث ویژه دانش آموزان ابتدایی (دوره دوم)

دوره IOT-E1

مقدماتی

۱- آشنایی با اینترنت اشیا
۲- حل مساله با اینترنت اشیا
۳- معرفی ابزارهای سخت افزاری برای ساخت پروژه های اینترنت اشیا
۴- معرفی ابزارهای نرم افزاری برای ساخت پروژه های اینترنت اشیا
۵- اجرای یک پروژه ساده اینترنت اشیا

ابزارک سخت افزاری : CodyJoy Pro و IOT

تاریخ برگزاری : آبان ماه 

ساعت برگزاری : ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 

هزینه ثبت نام :  ریال

هزینه ابزارک ها : ریال

ثبت نام

دوره IOT-E2

پیشرفته

۱- تعریف مساله صرفه جویی در مصرف انرژی
۲- تحلیل مساله و تفکیک آن به بخشهای نرم افزاری و سخت افزاری
۳- طراحی سخت افزاری
۴- طراحی نرم افزاری
۵- اجرای پروژه نهایی

ابزارک سخت افزاری : Temp. Sensor, KeyPadIR

تاریخ برگزاری : آبان ماه 

ساعت برگزاری : ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 

هزینه ثبت نام :  ریال

هزینه ابزارک ها :  ریال

ثبت نام