آموزش حل مساله سخت افزاری در حوزه فناوری اطلاعات

برنامه آموزش حل مساله سخت افزاری در حوزه فناوری اطلاعات در دو سطح مختلف (دبستان دوره دوم و متوسطه دوره اول) طراحی شده است، در این برنامه که با نام پروژه‌های خلاقانه سخت افزاری در مدارس ارائه می‌شود، ضمن آموزش اصول کدنویسی، خلاقیت دانش آموزان نیز پرورش داده می‌شود تا با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارکهای الکترونیکی پیشرفته، راه حلهای واقعی برای مسائل محیط اطراف خود ارائه ‌دهند و آنها را به صورت عملی اجرا ‌کنند.

ما به دنبال چه هستیم ؟

پروژه های خلاقانه سخت افزاری

معرفی دوره های پایه

معرفی دوره های مباحث ویژه